Van 1-2-2021 t/m 1-2-2022   |   Optie verlenging: 2 x 12 maanden   |   Standplaats: Utrecht/Woerden   |   |   IT   |   Uren: 40 per week   |   Aantal FTE: 1

Sluiting 13-1-21  om 15:00      = € 80 per uur zzp  / 6000-6500 per maand obv 40 uur payroll

Opdrachtomschrijving

Wij zijn op zoek naar een Integratielaag Specialist. Als integratiespecialist ga je te werk in scrum teams en in een devops omgeving en voer je zowel technische als functionele werkzaamheden uit. Technische werkzaamheden zoals het implementeren, onderhouden en migreren van infrastructurele componenten in de middelwarelaag, en functioneel het opstellen van o.a. requirements, het inventariseren van de klantwens en dit vertalen naar de techniek. De nadruk zal liggen op het begeleiden van en meewerken in projecten, en participatie in innovatievraagstukken. Je hebt een actieve rol in het uitdragen van integratiemogelijkheden, richtlijnen en kennis. Hierbij valt te denken aan presentaties, documentatie, begeleiding van ontwikkelaars en testers.

Je hebt het overzicht over de verschillende informatiedomeinen binnen de KVK en weet je hoe deze domeinen op elkaar aansluiten. Je bent (inhoudelijk) goed op de hoogte van de ontwikkelingen op jouw vakgebied. Je bent innovatief bezig, en altijd op zoek naar de beste oplossingen voor de vragen en technische uitdagingen die aangedragen worden. Daarbij neem je belangen van alle stakeholders (business, project, beheer, architectuur, klant) in overweging.

Je bent in staat om zelfstandig keuzes te maken die binnen de kaders van de Enterprise architectuur passen. Je hebt ervaring met zowel complexe projecten en systeemontwikkeling als met beheertaken. Door de proactieve instelling ben je in staat vroegtijdig problemen te signaleren, en hiervoor passende oplossingen aan te dragen.

Kandidaatomschrijving

Kwaliteitsgerichtheid
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Verantwoordelijkheid nemen
Heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Eisen

Kennis

Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding

Kennis

Afgeronde opleiding is op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar)

Kennis

Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van SOA, SSL, Webservices, REST, SOAP XML

Kennis

Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van Messaging (zoals MQ)

Kennis

Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van Datapower, CA API MGT Gateway

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbaar ervaring met databases in concept vorm (NOSQL, DB2, Oracle)

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbaar ervaring met systeemontwikkeling (zoals Enterprise Java)

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbaar ervaring met beheerorganisatie (DEV-OPS)

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbaar ervaring met performanceanalyse

Ervaring

Kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbaar ervaring met werken bij vergelijkbare overheidsorganisaties

Opdracht

Aanbieder mag maximaal 1 cv indienen

URL van uw Linkedin profiel
Upload uw CV als u geen Linkedin profiel heeft. Max. bestandsgrootte: 64 MB.